Temeljem čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) Općina Medulin provodi savjetovanje s javnošću pri donošenju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama (u daljnem tekstu: Odluka), putem svoje internetske stranice, objavom njenog nacrta.

 

 

U prilogu predstavljamo izrađeni nacrt Odluke.

 

 

Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje isključivo zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

 

 

Obzirom na važnost navedenog dokumenta i na odredbu čl. 11. navedenog Zakona, pozivamo Vas da se aktivno uključite i svoje prijedloge i mišljenja dostavite na e-mail:

sandi.mauric@medulin.hr  ili osobno u Pisarnicu Općine Medulin, Medulin, Centar 223, putem Obrasca za dostavu mišljenja.

 

 

Savjetovanje s javnošću je otvoreno do 07. prosinca 2018. godine.

 

 

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga Općina Medulin će izraditi i objaviti na svojoj internetskoj stranici izvješće o savjetovanju s javnošću koje će dostaviti Općinskom vijeću.

 

 

 

PRILOG: