Općinsko izborno povjerenstvo Općine Medulin donijelo je dana 22. srpnja 2021. godine Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Općinskog izbornog vijeća Općine Medulin za 2021. godinu koja se sukladno članku V. iste objavljuje u prilogu.

 

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN