Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, URBROJ: 2168/02-02/3-18-24 od 09. svibnja 2018. godine, na sjednici održanoj 23. srpnja 2018. godine donosi slijedeću
O D L U K U o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup javnih površina na području Općine Medulin za 2018. godinu.

 

 

Odluka se nalazi u prilogu.

 

PRILOG: