Povjerenstvo za provedbu natječaja za zakup javnih površina Općine Medulin, temeljem odredbe iz članka VI. Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2018. godinu KLASA: 021-05/18-01/0005, URBROJ: 2168/02- 02/3-18-24 od 09. svibnja 2018. godine, na sjednici održanoj 11. lipnja 2018. godine donosi slijedeću¸ ODLUKU o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup javnih površina na području Općine Medulin za 2018. godinu. 

 

 

ODLUKU MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

 

 

PRILOG:

ODLUKU o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup javnih površina na području Općine Medulin za 2018.