Objavljeni su rezultati javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Medulin za 2016. godinu, za prioritetna područja kulture i udruge građana.

 

Rezultate možete preuzeti u prilogu: