U Narodnim novinama broj 108/2017 od dana 08. studenoga 2017. godine objavljeni su javni natječaji za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

 

PRILOG: 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU I IMENOVANJE – PROČELNICI

 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA NA NEODREĐENO VRIJEME – SLUŽBENICI

 

JAVNI NATJEČAJ ZA RADNA MJESTA U UPRAVNIM TIJELIMA OPĆINE MEDULIN NA ODREĐENO VRIJEME – VJEŽBENICI

 

OPĆINA MEDULIN