Javna rasprava o Prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 18.11.2019. godine do dana 17.12.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VOLME JUG izvršiti će se dana 10.12.2019. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma Banjole, Čimulje 24 u naselju Banjole.

 

PRILOG: