Javna rasprava o Prijedlogu UPU POMER – zona poslovne namjene, provesti će se od dana 14.09.2020. godine do dana 13.10.2020. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU POMER – zona poslovne namjene izvršiti će se dana 01.10.2020. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama bivšeg dječjeg vrtića, adresa Pomer 1, naselje Pomer.

 

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

PRILOG:

 

 

OPĆINA MEDULIN