Javna rasprava o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2 – zona ugostiteljsko turističke namjene, provesti će se od dana 28.10.2019. godine do dana 27.11.2019. godine u ukupnom trajanju od 30 dana.

 

Dokument o javnoj raspravi možete pogledati u prilogu ovog teksta.

 

Javno izlaganje o Prijedlogu UPU CENTINERA ZAPAD 2 izvršiti će se dana 12.11.2019. godine s početkom u 17:00 sati u prostorijama Društvenog doma Banjole, Čimulje 24 u naselju Banjole.

 

 

PRILOG: