Na temelju čl. 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 ), te čl. 4. i 40. Pravilnika o unutarnjem redu Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br. 6/2017), Općina Medulin  objavljuje oglas za radno mjesto:

 

  1. KOMUNALNI-A IZVIDNIK-ICA – četiri izvršitelja-ica, na određeno vrijeme

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave oglasa u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

 

Tekst oglasa  nalazi se u privitku.

 

PRIVITAK