stipendije 2Općina Medulin, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti raspisuje natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za 2018./2019. godinu.

 

 

Rok za predaju je do srijede 7. studenog 2018.

Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom (predaja u pisarnici Općine Medulin ili preporučenom pošiljkom na adresu: Općina Medulin, Centar 223, 52203 Medulin)

 

 

Na omotnici prijave mora biti istaknuto:

„Javni natječaj za učeničke/studentske stipendije 2018./2019. – ne otvaraj“

 

 

Tekst natječaja s navedenim obveznim prilozima možete pronaći u prilogu i na oglasnoj ploči Općine Medulin.

 

 

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti na kontakt: 385 -676, e-mail: gianni.buzleta@medulin.hr

 

 

PRILOG: