U Narodnim novinama od danas 26. travnja 2019. godine objavljen je javni natječaj za zapošljavanje koje objavljujemo u privitku.

 

 

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama.

 

 

PRILOG: