Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprečavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze ( NN 48/2018 ), potrebno je izvršiti drugo tretiranje  protiv američkog cvrčka (Scaphoideus titanus), prenositelja ( vektora) zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescens doree) u demarkiranom području za sve one koji to još do sada nisu obavili.

 

 

Posjednici vinograda  u demarkiranom području obvezni su pratiti prisutnost američkog cvrčka postavljanjem žutih ljepljivih ploča u svoje nasade , pratiti simptome bolesti te provoditi mjere zaštite.

 

Demarkirano područje  obuhvaća zaraženo područje ( žarište)  širine 1km od mjesta gdje je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i sigurnosno područje širine 5 km od granice zaraženog područja.

 

Za suzbijanje američkog cvrčka registrirani su slijedeći insekticidi: Avaunt, Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Cythrin Max te ekološki insekticid Abanto, Piretro Natura i Asset Fiv

 

 

Radi zaštite pčela tretiranje obavljati kad pčele ne lete ( večernji sati) a prije toga potrebno je pokositi cvjetni porast!

 

 

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema navedenoj uputi!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB !

 

 

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: 

 

 

Marina Kocijančić, dipl.inž.agr.

marina.kocijancic@mps.hr