školski-pribvprZa pedagošku godinu 2021./2022. Općina Medulin sufinancirati će troškove produženog boravka svih učenika osnovnih škola s prebivalištem na području općine Medulin. Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

 

– presliku osobne iskaznice jednog roditelja

– presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj.)

– ugovor o korištenju produženog boravka

Općina Medulin sufinancira korištenje produženog boravka u školama na način da participira u plaćanju fiksnog dijela produženog boravka u iznosu od 495 kn mjesečno po učeniku.

 

Općina Medulin u narednoj školskoj godini sufinancira trošak školske marende učenicima osnovnih škola s prebivalištem na području općine Medulin kako slijedi:

 

1) Učenicima koji su korisnici dječjeg doplatka troškovi školske marende sufinanciraju se u udjelu od 50%

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice jednog roditelja

– presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj.)

– presliku rješenja o dječjem doplatku

– ugovor o korištenju školske marende

 

2) Učenici čiji roditelji u domaćinstvu imaju 3 ili više djece do navršene 26. g života, troškovi školske marende sufinanciraju se u udjelu od 30%

 

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice jednog roditelja

– presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj.)

– ugovor o korištenju školske marende

 

3) Učenici koji su korisnici prava na socijalnu pomoć troškovi školske marende sufinanciraju se u udjelu od 100%

 

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice jednog roditelja

– presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj.)

– presliku rješenja o stjecanju prava na socijalnu pomoć

 

4) Učenici poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja i civilnih žrtava domovinskog rata troškovi školske marende sufinanciraju se u udjelu od 100%

 

Za stjecanje navedenog prava potrebno je priložiti:

– presliku osobne iskaznice jednog roditelja

– presliku osobne iskaznice djeteta ili potvrdu o prebivalištu (koja nije starija od 6 mj.)

– presliku rješenja / potvrde resornog ministarstva da je član obitelji (otac / majka) na popisu poginulih, umrlih, zatočenih ili nestalih branitelja i civilnih žrtava domovinskog rata

 

Za ostvarivanje pojedinog prava potrebno je odgovarajući ispunjeni i ovjereni obrazac u prilogu te obaveznu dokumentaciju dostaviti na e-mail adresu pisarnica@medulin.hr.

Dodatne informacije moguće je dobiti upitom na e-mail nenad.vojnic@medulin.hr ili na broju telefona 052/385-676.

 

U prilogu možete preuzeti navedene obrasce.