Obaviještavamo članice SZOM da je donijeta odluka o produljenju roka za podnošenje prijava na natječaje. Novi rok je četvrtak 20.02.2020.

 

SPORTSKA ZAJEDNICA OPĆINE MEDULIN