Izgradnja sanitarne odvodnje dijela naselja Premantura kolektor K-12.2 koji će se spojiti na već izgrađen sustav odvodnje naselja Premantura. Ovim kolektorom omogućiti će se spajanje 7 novih objekata na sustav javne odvodnje, ukupna dužina kolektora iznosi 90,19 m. Radovi su započeli 21.09.2020.,a trebali bi biti okončani do 31.10.2020. Radove izvodi tvrtka L.Gradnja d.o.o. iz Pule, dok nadzor nad izvedenim radovima vrši  Primum-ing d.o.o. također iz Pule.

 

 

U privitku se nalazi skica kolektora.

 

 

PRIVITAK:

 

 

ALBANEŽ D.O.O.