lg_13654_opcina_medulin_0Općina Medulin obavještava sve mještane da je promijenjena lokacija autobusnih stajališta na Brajdinama u Medulinu. Nova lokacija nalazi se u blizini INA benzinske postaje, prema grafičkom prikazu koji se nalazi u prilogu. Stara autobusna stajališta na Brajdinama (u blizini fontane) ukidaju se, te se autobus više na njima neće zaustavljati.

 

 

Općina Medulin zajedno sa lokalnim autobusnim prijevoznikom „Pulapromet“ pristupila je uređenju linijskog autobusnog prometa na području Općine Medulin. Cilj uređenja autobusnog prometa je sigurnije i bolje povezivanje pojedinih dijelova općine kao i uspostava učestalijih veza prema području grada Pule kao regionalnog središta odnosno zone koja privlači interes stanovništva sa područja naše općine (učenici, radnici).

 

 

PRILOG: