Općina Medulin, Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje, obavještava sve zainteresirane kako se, temeljem Odluke Načelnika  Općine Medulin o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora KLASA: 947-03/21-01/0029, URBROJ: 2168/02-03/04-21-3 od dana 23. travnja 2021. godine raspisan Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Sportski centar Vinkuran – ugostiteljski objekt i prostor – površina uz sportsko igralište u  naselju Pješčana uvala.

 

 

Rok za dostavu ponuda je  3. svibnja 2021. godine do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda provest će se dana 4. svibnja 2021. godine u 13,00 sati prostorijama općine Medulin, Medulin, Centar 58 (dvorana 3MC).

 

 

U nastavku se objavljuje tekst natječaja.

 

 

 

OPĆINA MEDULIN