Objavljen je javni natječaj za davanje u zakup javnih površina u vlasništvu Općine Medulin za 2020. godinu.

 

Ponuditelji svoje ponude dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenim omotnicama u roku od sedam (7) dana od dana obavijesti o javnom natječaju u dnevnom tisku.
Prikupljanje pisanih ponuda provodi se dostavom takvih ponuda putem pošte ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Općine Medulin u zatvorenoj omotnici uz naznaku« ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – NE OTVARAJ».

 

 

Ponude se dostavljaju najkasnije do dana 28.05.2020. u 13:00 sati – NEOVISNO O NAČINU DOSTAVE.

 

 

Javno otvaranje ponuda održati će se u četvrtak 28.05.2020. u 13:15 sati u Medulinu na adresi Centar 58 (Blok 11) prizemlje (3MC).

 

 

Dokumente možete naći u prilogu.

 

PRILOG: