medekoObavještavamo mještane općine Medulin da Med eko servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese.

 

Podjela spremnika nastavlja se u naseljima Vintijan i Vinkuran od 08.10.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

O početku podjele u ostalim naseljima Med eko servis će obavještavati mještane najmanje 1 dan prije početka podjele.

 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

 

Med Eko servis