Obavještavamo mještane općine Medulin da Med Eko Servis nastavlja sa podjelom žutih spremnika za otpadnu plastiku na kućne adrese.

 

Podjela spremnika nastavlja se u Medulinu od 10.11.2021., a odvijat će se u vremenu od 08:00 do 13:00 sati od ponedjeljka do subote.

 

Podjela će se provoditi po rasporedu:

Biškupije – Mukalba – Burle – Munida – Brajdine – Ribarska – Sad – Osipovica – Livadice  – Katikulić   – Ližnjanska cesta – Smrikve – Vrčevan –  Šaraje – Rov – Regi – Kazali  – Kapovica –Nova lokva – Fucane – Centar– Krase – Pošesi  –  Ševe

 

Ako spremnik ne možete preuzeti na kućnoj adresi, moći ćete ga preuzeti osobno na reciklažnom dvorištu Kamik od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 13 sati.

 

Med Eko Servis