Slika 1Dana 20. prosinca je u Medulinu održana 16. sjednica općinskog vijeća, na kojoj  je najveći broj točaka bio  rezerviran za  donošenje drugog ovogodišnjeg rebalansa proračuna i proračuna za 2023.

 

 

Rebalansom proračuna su  svi prihodi i rashodi umanjeni za 2,3 milijuna kuna. Ono što raduje je povećanje prihoda od poreza  u visini od 6,3 milijuna kuna, a najviše se smanjuju prihodi  pomoći, u iznosu od 3,7 milijuna jer će se  planirani EU projekti realizirati  druge godine. Smanjen je i prihod od komunalnog doprinosa za gotovo 2,9 milijuna kuna. Rashodi za investicije su umanjeni za 4,4 milijuna kuna za investicije koje se nisu uspjele realizirati ove godine ( fotonaponske elektrane na krovovima javnih objekata, biciklističke staze, rekonstrukcija dvorane Banjole i dr.), ali se prenose u 2023. godinu. Gotovo 900.000,00 kuna povećani su rashodi za  održavanje nerazvrstanih cesta i za  trošak energije.

 

 

Nakon usvojenog  drugog rebalansa proračuna za 2022. godinu, usvojeni su svi popratni programi javnih potreba za 2023. godinu i to iskazani u eurima, kao što je i proračun za  narednu godinu donijet u eurima.

 

 

Program  javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi usvojen je u iznosu od  478.000,00 EUR-a od čega se  gotovo 300.000,00 EUR-a  odvaja za aktivnosti koje je predložila  Sportska zajednica Općine Medulin iz čega se financira i rad svih klubova – članice Sportske zajednice. Znatna se sredstva ulažu u održavanje sportskih dvorana – 63.000,00 EUR-a,  dok  se na održavanje sportskih igrališta i sprava ulaže 82.000,00 EUR-a. Za ostale programe – manifestacije, najam sportskih terena i ostale programe planira se utrošiti 40.490,00 EUR-a.

 

 

Za  program javnih potreba u  kulturi  izdvojiti će se 122.000,00 EUR-a od čega se najveći dio odnosi na financiranje  programa  rada udruga u kulturi – nešto više od 50.000,00 EUR-a. Općina će podupirati realizacije knjiga i publikacija od značaja za Općinu Medulin, a koje bilježe i valoriziraju povijest, tradiciju, jezik i kulturno naslijeđe mjesta i osoba s područja općine te otkrivaju zaboravljene ili promoviraju novootkrivene činjenice i dijelove naše povijesti i baštine, te su za to planirana sredstva od 33.200,00 EUR-a.

 

 

Jedan od značajnijih programa javnih potreba je svakako program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Općine Medulin.

 

 

Tim programom  obuhvaćen je zaista  velik broj naših mještana, a najznačajnije su pomoći u prevladavanju posebnih teškoća – materijalna zaštita, pomoć za novorođenčad, subvencioniranje učešća roditelja u predškolskim ustanovama, subvencioniranje troškova prehrane u osnovnoj školi, osiguranje prava na besplatan prijevoz, pomoć u osiguranju zdravstvene skrbi, ukop nezbrinutih osoba i pomoć u sufinanciranju troškova ukopa, dopunska materijalna zaštita vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, sufinanciranje troškova autobusnog prijevoza učenicima osnovnih i srednjih škola s prebivalištem na području Općine Medulin i dr. oblici pomoći.

 

 

Svim umirovljenicima s područja Općine Medulin osigurava se dodatna materijalna zaštita u iznosu od 55,00 EUR-a mjesečno ukoliko ima primanja manja od  300,00 EUR-a.

Iznosu od 400,00 EUR-a izdvaja se za svako za svako novorođeno dijete roditelja s prebivalištem i boravištem na području Općine Medulin.

 

 

Za javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, izdvaja se  336.230,00 EUR-a, a iz toga se, osim spomenutih  naknada umirovljenicima za koje je planirano  gotovo 40.000,00 EUR-a, jednokratne pomoći stanovništvu  za koje  će se izdvojiti  gotovo 80.000,00 EUR-a, financira i hitna medicinska pomoć, rad područnih ambulanti prijevoz, pogrebni troškovi, nabava lijekova, pomoć za podmirenje troškova stanovanja i dr. 

 

 

Osim toga, za sufinanciranje Dnevnog centra Veruda, Crvenog križa i Sigurne kuće izdvaja se  73.000,00 EUR-a, dok  se za rad udruga sa socijalnim karakterom izdvaja 13.780,000 EUR-a.

 

 

Za program javnih potreba u  obrazovanju  izdvaja se 331.130,00 EUR-a, od čega 126.000,00 EUR-a za financiranje dodatnog standarda u OŠ Dr. Mate Demarina, za sufinanciranje produženog boravka u pulskim osnovnim školama 26.550,00 EUR-a, za

javne potrebe u srednjoškolskom i ostalom obrazovanju od lokalnog značenja ( stipendije, nabava školske opreme,  sufinanciranje nabave udžbenika, za nagrađivanje izvrsnih učenika i studenata i dr) izdvajaju se sredstva u iznosu od 178.490,00 EUR-a.

 

 

 

Za program javnih potreba građana planirana su sredstva u iznosu od 42.500,00 €.

 

 

 

Za program održavanja komunalne infrastrukture planirano je  preko 2,6 milijuna EUR-a,  od čega  su najznačajniji iznosi:

Za održavanje čistoće javnih površina – pola milijuna EUR-a, za zelene površine gotovo 400.000,00 EUR-a, javnu rasvjetu 559.000,00 EUR-a te održavanje prometnica  261.000,00 EUR-a.

 

 

Program gradnje  komunalne infrastrukture je  planiran u vrijednosti od  gotovo 3 milijuna EUR-a, a  po više od 700.000,00 EUR-a uložiti će se u gradnju nerazvrstanih cesta, javnu rasvjetu i  pješačko biciklističke staze te plaže, 565.000,00 EUR-a za  sustav oborinske odvodnje te 43.000,00 EUR-a za groblja.

 

 

Prometnice će se graditi i obnavljati u svim naseljima Općine, pa će tako biti uređene prometnice u naselju Volme Šćuza, u Medulinu, Banjolama, Pomeru, Vinkuranu, Vintijanu i Pješčanoj uvali.

 

 

 

Nakon gotovo 40 godina rješavanja imovinsko pravnih  odnosa realizirati će se prometnica u Medulinu – Ulica Sad, za što je planirano 199.000,00 EUR-a, dok je za prometnice u Pješčanoj planirano 112.000,00 EUR-a, za Vinkuran 68.000,00 EUR-a.

 

 

Javna rasvjeta će se također obnavljati i graditi u svim naseljima u što će se uložiti  728.000,00 EUR-a. 53.000,00 EUR-a uložiti će se u uređenje plaže u Premanturi, 51.000,00 EUR-a u plažu u Medulinu, a značajni su iznosi planirani za ulaganje u komunalnu infrastrukturu u svim naseljima.

 

 

Nakon toga usvojen je proračun od 13,89 milijuna EUR-a a ono što se izdvaja kao značajan projekt, mimo programa koji su  ranije opisani je svakako  nastavak mreže  fekalne odvodnje za što se planira 630.000,00 EUR-a, te postavljanje fotonaponskih elektrana u što će se uložiti  313.000,000 EUR-a.

 

 

Donijeta je odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone, obzirom da je turizam ipak glavna gospodarska grana naših mještana, te se svakako želi omogućiti gostima koji odluče kod nas provesti ljeto, omogućiti miran boravak.

 

 

Djelatnost zbrinjavanja  napuštenih i izgubljenih životinja Općina Medulin povjeriti će se novom azilu u Puli, kao i ostali gradovi i općine južne Istre.

 

 

Općina Medulin će, zajedno s  ostalim općinama i gradovima Istarske županije sudjelovati u otplati kredita za adaptaciju i opremanje specijalne bolnice Dr. Martin Horvat u Rovinju, obzirom da usluge specijalne bolnice  koriste i naši žitelji, te  je cilj svim pacijentima omogućiti ugodniji  boravak u bolnicama, te nabaviti najsuvremenije uređaje za dijagnostiku i liječenje.

 

 

Na koncu je donijeta je i odluka o sufinanciranju predškolskih ustanova. Ono što je najvažnije za naše roditelje je da cijena smještaja u medulinskom vrtiću neće rasti, a povećava se sufinanciranje predškolskih ustanova drugih osnivača, kako i te cijene ne bi rasle za roditelje s područja Općine

 

 

Općina Medulin