Adresa

Općina Medulin

Centar 223

52203 Medulin

HRVATSKA

Telefon: +385 (0) 52 385 650

Telefax: +385 (0) 52 385 660

 

E-mail:  opcina@medulin.hr

E-mail za elektroničko slanje pismena: pisarnica@medulin.hr

 

 

SOS telefon za prijavu bespravne gradnje – 095 208 0800

 

Telefonsko radno vrijeme sa strankama je svaki radni dan od 12:30 – 14:00h

Načelnik

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
NačelnikIvan Kirac385-652ivan.kirac@medulin.hr
Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević385-652duska@medulin.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
PročelnicaSuzana Racan Stern 385-654suzana.racanstern@medulin.hr

Odsjek za mjesnu samoupravu i EU projekte

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Voditelj odsjekaGianni Bužleta385-652gianni.buzleta@medulin.hr
Savjetnica za EU projekte i medijeAna Žufić385-679ana.zufic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvoJasmina Ritoša Benazić385-668jasmina.ritosa@medulin.hr
Viša stručna suradnica za razvojne projekte  i fondoveEmili Janko385-673emili.janko@medulin.hr
Administrativna tajnicaDušanka Mihaljević385-652duska@medulin.hr
Administrativna referenticaStefani Žmak385-659stefani.zmak@medulin.hr

Odsjek za društvene djelatnosti

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Voditelj odsjekaMarko Cukon385-656marko.cukon@medulin.hr
Savjetnica za opće poslove, društvene djelatnosti, kulturu i civilno društvoSonja – Barbara Bader385-657sonja@medulin.hr
Viši stručni suradnik za opće poslove i informatikuDalibor Lorencin385-656dalibor.lorencin@medulin.hr
Savjetnik za opće poslove, odgoj, obrazovanje i sportNenad Vojnić385-676nenad.vojnic@medulin.hr
Referentica za poslove pisarnice i arhiveBranka Peruško385-655branka.perusko@medulin.hr
Referentica za poslove pisarnice i arhiveInes Savić385-677ines.savic@medulin.hr
Referentica za poslove pisarnice i arhiveŽeljka Đurić – ODSUTNA385-677 zeljka@medulin.hr
Referentica za poslove pisarnice i arhiveDanijela Fonović385-677
Referentica za opće posloveMilena Mandić385-676milena.mandic@medulin.hr
Portir – dostavljačTea Premužić385-650 tea.premuzic@medulin.hr
SpremačicaDolores Žmak385-650
SpremačicaVerica Jukopila385-650

Upravni odjel za komunalnu izgradnju i održavanje

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanjeGoran Peruško881-381goran.perusko@medulin.hr
Savjetnica za izgradnju i komunalno održavanjeGorana Martinović211-256gorana.martinovic@medulin.hr
Viša savjetnica za izdavanje akata i nadzorDiana Pikelj Milanović385-658diana.pikeljmilanovic@medulin.hr
Savjetnica za općinske prihodeMartina Brhan Orihovac210-806martina.brhanorihovac@medulin.hr
Viša stručna suradnica za izdavanje akataKlara Finderle – ODSUTNA 451-377 klara.finderle@medulin.hr
Referentica za izdavanje akataAndrea Vojniković451-377andrea.vojnikovic@medulin.hr
Referent za izgradnju i održavanjeErvin Bičić210-822ervin.bicic@medulin.hr
SOS telefon za prijavu bespravne gradnje095 208 0800

Odsjek za pravne poslove, imovinu i komunalno redarstvo

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Voditelj odsjekaNikola Jukić385-673nikola.jukic@medulin.hr
Savjetnica za imovinsko pravne posloveSanja Knapić451-371sanja.knapic@medulin.hr
Viši stručni suradnik za imovinsko pravne posloveMiroslav Kutlača451-370miroslav.kutlaca@medulin.hr

Pododsjek za komunalno redarstvo

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Referent – Prometno – komunalni redarArmin Grabar385-661 armin.grabar@medulin.hr
Referent – Poljoprivredno-komunalni redarAlen Jurić385-661 alen.juric@medulin.hr
Referent – Komunalni redarDominik Siladić385-661dominik.siladic@medulin.hr
Referentica – Komunalna redarkaKarolina Nemet385-661karolina.nemet@medulin.hr
Referent – Komunalni redarMario Rosanda – ODSUTAN385-661mario.rosanda@medulin.hr
Komunalni izvidnikZvonko Grgić385-661
Komunalni izvidnikZdenko Naletilić385-661
DomarIvan Siljan385-650 ivan.siljan@medulin.hr

Upravni odjel za proračun i financije

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financijeSilvija Perica385-672silvija.perica@medulin.hr
Viša savjetnica za računovodstvo i financije – odsutnaDaniela Ban Lenić385-662daniela.banlenic@medulin.hr
Savjetnica za naplatu potraživanjaTatjana Danzante385-672tatjana.danzante@medulin.hr
Savjetnica za računovodstvo i financijeVedrana Sontag385-664vedrana.sontag@medulin.hr
Savjetnica za računovodstvo i financijeAndrea Pavlović385-669andrea.pavlovic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za općinske porezeSandra Volf385-653sandra.volf@medulin.hr
Viša stručna suradnica za općinske porezeEdita Mehanić385-662edita.mehanic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za računovodstvoInja Filipin Pantić385-662inja.filipin.pantic@medulin.hr
Viša referentica za računovodstvoKarin Savatović385-662karin.savatovic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za računovodstvoDunja Boljunčić385-669dunja.boljuncic@medulin.hr
Referentica za računovodstvoGordana Obradović385-669gordana.obradovic@medulin.hr
Referentica za računovodstvo – odsutnaAna Vitasović Ptiček385-662ana.vitasovic@medulin.hr

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okolišaSanja Folo 225-330sanja.folo@medulin.hr
Savjetnica za prostorno uređenje i gradnju – ODSUTNAAnan Cetina576-450anan.cetina@medulin.hr
Savjetnik za prostorno planiranjeRobert Stemberger451-376robert.stemberger@medulin.hr
Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnjuZlatko Šarić451-373zlatko.saric@medulin.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnjuJosipa Radetić451-374josipa.radetic@medulin.hr
Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnjuEda Palunko576-450eda.palunko@medulin.hr
Referent za izdavanje akataAntonio Radola 451-372antonio.radola@medulin.hr
Referentica za izdavanje akataTeodora Zdeličan 211-218teodora.zdelican@medulin.hr

Korisni kontakti

Radno mjestoIme i prezimetelefone-mail:
Službenik za informiranjeStefani Žmak385-659stefani.zmak@medulin.hr
Osoba zadužena za nepravilnostiSuzana Racan Stern385-654suzana.racanstern@medulin.hr
 

Dežurstvo policijske postaje za Općinu Medulin

 

 

532-628

532-629

Općinska poduzeća i javne ustanove

Poduzeće / ustanovatelefonfakse-mail:
Albanež d.o.o., Pomer 1, 52100 Pula.573-136

573-523

574-046reklamacije@albanez.hr
Med eko servis d.o.o. , Pomer 1, 52100 Pula573-136574-046info@medekoservis.hr
Buža d.o.o. , Centar 58, 52203 Medulin576 063576 063buza@buza.hr
Javna ustanova Kamenjak575-283575-283ravnatelj@kamenjak.hr

Savjet mladih Općine Medulin

Ime i prezimetelefone-mail:
Goran Batalija – predsjedniksavjetmladihmedulin@gmail.com
Ilenia Buršić – zamjenica predsjednikasavjetmladihmedulin@gmail.com