Općina Medulin iskazuje namjeru da se u cilju promoviranja i valorizacije kulturne baštine na svome području, omogući rad i provedba kulturnih programa na lokalitetima unutar Arheološkog parka Vižula.

 

 

Predmet javnog poziva je osmišljavanje novih kulturnih sadržaja unutar Arheološkog parka Vižula, koji će se provoditi u tekućoj 2021. godini.

 

 

Rok za dostavu prijava je 7 dana od dana objave Javnog poziva, neovisno o načinu dostave.

 

 

Javni poziv možete pogledati u prilogu.

 

PRILOG:

 

 

 

OPĆINA MEDULIN