Općina Medulin na temelju Zaključka Načelnika objavljuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina prikupljanjem pisanih ponuda 

 

 

Javni natječaj otvoren je do zaključno 05.10.2020 godine. Javno otvaranje ponuda održat će se 06.10.2020. godine u 13:30 sati u prostorijama Općine Medulin, Centar 223/I.

 

Sve informacije u svezi ovog natječaja mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za komunalnu izgradnju i održavanje Općine Medulin i to na email goran.perusko@medulin.hr ili miroslav.kutlaca@medulin.hr ili na tel. 881-381 ili 451-370.

 

Sve informacije vezane za prostorno plansku dokumentaciju i građenje mogu se dobiti pri Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Općine Medulin.

 

 

 

TEKST NATJEČAJA MOŽETE PRONAĆI U PRILOGU.

PRILOG: