Javno izlaganje o Prijedlogu UPU VOLME JUG izvršilo se dana 10.12.2019. godine s početkom u 18:00 sati u prostorijama Društvenog doma Banjole, Čimulje 24 u naselju Banjole.

U prilogu se nalazi Izvješće o Javnoj raspravi o prijedlogu UPU VOLME JUG – zona ugostiteljsko turističke namjene.

 

PRILOG: