Na temelju Odluke Općinskog vijeća Općine Medulin o raspisivanju izbora za članove mjesnih odbora Klasa: 021-05/14-01/0002 Ur.broj: 2168/02-02/1-14-45 od 22. Svibnja 2014. godine načelnik Općine Medulin obavještava birače s prebivalištem na području Općine Medulin da će se u nedjelju 06. Srpnja 2014. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati održati

 

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNOG ODBORA

 

Izbori će se održati na adresi:

  • Medulin I birati će se na biračkom mjestu br. 1., u Medulinu , Centar 58,
  • Medulin II birati će se na biračkom mjestu br. 2., u Medulinu , Centar 58,
  • Pomer birati će se na biračkom mjestu br. 3., u Pomeru, Pomer 1 ,
  • Banjole birati će se na biračkom mjestu br. 4., u Banjolama, Čimulje 24 ,
  • Premantura birati će se na biračkom mjestu br. 5., u Premanturi, Selo 120 ,
  • Vinkuran birati će se na biračkom mjestu br. 6., u Vinkuranu, Centar 3
  • Pješčana uvala birati će se na biračkom mjestu br. 7., u Pješčanoj uvali, I ogranak 2A

Na izborima se u svakom mjesnom odboru bira pet članova

 

Postupak kandidiranja: Liste za izbor članova vijeća MO predlažu političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj i birači. Političke stranke utvrđuju i predlažu liste za izbor članova vijeća MO na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom, donesenom na temelju statuta. Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova. Dvije ili više, u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća. Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 5 potpisa. Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste. Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prijavljenog prebivališta, broj važeće osobne iskaznice i mjesto njezina izdavanja te OIB .

 

Obrasci za podnošenje kandidature i obrasci za očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana Vijeća Mjesnog odbora preuzimaju se i ispunjeni dostavljaju izbornom povjerenstvu Općine Medulin, na adresi: Medulin, Centar 223 od 30. svibnja 2014. godine do 14. lipnja 2014. godine u uredovno radno vrijeme.

 

Načelnik Općine Medulin

Goran Buić, dipl. ing.

Sukladno odredbi članka 23. Odluke o izboru članova mjesnih odbora na području Općine Medulin  (Službene novine Općine Medulin  broj: 2/08, 2/10, 3/14) objavljuju se  pravovaljane liste za izbore za vijeća mjesnih odbora na području Općine Medulin te zbirne kandidacijske liste.