Logo_Savjet_maldih

 

Na osnovi članka 12. Odluke o osnivanju savjeta mladih Općinsko vijeće  Općine Medulin utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE 

Za izbor članova Savjeta mladih Općine Medulin

 

  1. Andrea Kliba
  2. Robert Đokić
  3. Ana Jerković
  4. Maja Ploh
  5. Ilenia Buršić
  6. Matija Žmak
  7. Goran Batalija

 

U PRILOGU: