stopaU jučerašnjim Narodnim novinama  objavljeno je rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja  kojim su fosili dinosaura i njihova nalazišta proglašeni zaštićenim dijelovima prirode.

 

Uz  fosile na Fenoligi i Grakalovcu  Ministarstvo je zaštitilo još 22 fosila na području cijele Republike Hrvatske ( 19 na području Istarske županije) i to zbog njihove  rijetkosti, veličine, izgleda, obrazovnog i znanstvenog značaja.

 

Zaštićene fosile dinosaura zabranjeno je uništavati  te provoditi zahvate i radnje koji mogu dovesti do oštećenja zaštićenih fosila dinosaura i njihovih nalazišta.

 

Područje Republike Hrvatske dio je paleogeografske jedinice Jadransko-dinaridske karbonatne platforme. Tijekom razdoblja jure i krede na karbonatnoj platformi dolazilo je  do okopnjavanja, odnosno postojali su takvi ekološki uvjeti koji su omogućili opstanak i razvoj dinosaurskih populacija. Populacije dinosaura koje su naseljavale ova područja specifične su po morfologiji i dimenzijama fosilnih otisaka stopala te po kostima koje se razlikuju od istodobnih nalaza iz ostalih dijelova svijeta. Nalazi otisaka stopala upućuju na prisutnost sauropodnih, teropodnih i ornitopodnih dinosaura. Fosilni otisci i kosti očuvani su u mezozojskim naslagama vapnenca. Najstariji nalazi otisaka datiraju iz razdoblja gornje jure, a najmlađi iz gornje krede.

 

Na području Republike Hrvatske otkrivena su i istražena 23 (dvadeset i tri) nalazišta otisaka stopala dinosaura i 1 (jedno) nalazište s otkrivenim petrificiranim (okamenjenim) kostima.

 

Prvi nalaz na području Republike Hrvatske datira iz 1925. godine, kada je A. Bachofen – Echtna na Velikom Brijunu uočio njihove tragove. Na području Nacionalnog parka »Brijuni« do danas su otkrivena četiri nalazišta. Najveće i stratigrafski najstarije poznato nalazište u ovom dijelu Europe otkriveno je u kamenolomu »Kirmenjak« gdje je pronađen 971 otisak od kojih 161 tvore 23 staze kretanja.

 

Poluotok Kamenjak uživa veliku paleontološku važnost zbog iznimno rijetkih otisaka stopala dinosaura pronađenih na otočiću Fenoligi i Rtu Grakalovcu. Procjenjuje se da na Fenoligi postoji oko 150 otisaka. Tragove su na otočiću Fenoligi 1975. otkrili slovenski biolog Matjaž Gogala i geolog Rajko Pavlovec. Ovaj je lokalitet poseban jer su na istom mjestu pronađeni otisci i mesojednih i biljojednih dinosaura i stoga što je većina otiska grupirana u staze. Iz njih je moguće odrediti način kretanja dinosaura, njihovu brzinu, veličinu te čak dobiti uvid u ponašanje. Na Grakalovcu su fosili otkriveni 2001. godine

 

Fosili dinosaura jedini su svjedoci o njihovom životu koje je moguće koristiti u interpretaciji i edukaciji te popularizaciji geobaštine, što edukatori javne ustanove koriste provodeći edukativne radionice   „PROZORI U PROŠLOST“  u kojoj se otkrivaju  odgovori na mnoga pitanja:  Kako su se dinosauri kretali, kako su jeli, zašto su nestali te kako to da ih ljudi nikada nisu susreli?

 

Vjerujemo da će rješenje Ministarstva o deklaratornoj zaštiti Fosila još  više senzibilizirati posjetitelje o obvezi očuvanja našeg geološkog blaga.

 

 

OPĆINA MEDULIN