Zaštita okoliša

4 07, 2019

Reci „NE“ jednokratnoj plastici

04.07.2019|Izdvojene novosti, Novosti i najave, Projekti, Zaštita okoliša|

U skladu s nedavno donesenom Odlukom o prestanku korištenja jednokratne plastike Općina Medulin izradila je edukativne plakate u svrhu edukacije lokalnih poduzetnika, mještana i šire javnosti o važnosti očuvanja okoliša i mjerama za smanjenje korištenja [...]

6 02, 2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|Zaštita okoliša|

Na temelju ĉlanka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i ĉlanka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 8.sjednici [...]

6 02, 2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|Zaštita okoliša|

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ broj 2/2013) Općinsko vijeće Općine Medulin na 8.sjednici [...]