IMG_5911U sklopu projekta Arheološki park Vižula održane su besplatne edukacije kroz dva ciklusa.

Prvi ciklus edukacija bio je namijenjen turističkim agencijama, djelatnicima Općine Medulin i Turističkoj zajednici Općine Medulin o održivom upravljanju i prezentaciji kulturne baštine.

 

Edukacija je započela u petak 15. veljače a trajala je 5 dana kroz koje je održano 5 tema. Održane edukacije vodilo je 7 predavača, doktora znanosti, zaposlenih na Ekonomskom fakultetu „Dr. Mijo Mirković“ u Puli, koji su održali sljedeće teme:

 

 

  • Upravljati dodajući vrijednost – vodič za proizvode, iskustva i usluge
  • Razvoj vodstva i menadžerskih sposobnosti u upravljanju kulturnom baštinom
  • Kooperacijski motivi interesno utjecajnih skupina destinacije – kreiranje partnerstva arheološkog nalazišta Vižula
  • Izazovi održivog razvoja kulturnog dobra: kulturna vrijednost vs. ekonomska vrijednost
  • Vidljivost kulturnog nasljeđa na webu

 

Drugi ciklus edukacija, namijenjen turističkim vodičima s tematikom života u antici, održao se na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli. Edukacije su održali predavači, doktori znanosti, zaposleni na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Prva od 5 edukacija započela je 18. ožujka a održane su sljedeće teme:

 

  •  Vojni i svakodnevni život u antici
  • Arhitektura antičkih vila
  • Gospodarstvo i trgovački putovi u antici
  • Arheologija
  • Povijest umjetnosti s posebnim osvrtom na mozaike

 

Odaziv na edukacije bio je velik kao i interes za navedene teme, što se moglo zaključiti brojnim pitanjima polaznika. Nositelj ovih ciklusa edukacija je partner na projektu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

 

 

Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23 kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna. Projekt je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak.

 

 

 

OPĆINA MEDULIN