IMG_6660Na iznimno zadovoljstvo Općine Medulin te mještana Banjola,  jučer 7. srpnja 2020. godine konačno je otvoren dodatni pristup plaži u uvali Centinera u Banjolama. Naime, nakon održana dva sastanka s predstavnicima mještana Banjola, Mjesnim odborom Banjole te predstavnicima Općine Medulin, Općinskog vijeća i Turističke zajednice Općine Medulin napokon je postignut dogovor s vlasnikom resorta Wilim turist d.o.o. g. Vjekoslavom Ladavcem. Predstavnici Općine Medulin i Mjesnog odbora Banjole postigli su dogovor s vlasnikom resorta  te je dogovoreno da će se ukloniti ograda i zid te postaviti ogradna vrata (portun) koji će biti otvoren za sve pješake od 7 sati ujutro do 23 sata navečer. Riječ je pristupu sa strane parkirališta kod konobe Suzi. Otvaranje pristupa bila je dugogodišnja želja svih mještana Banjola, ali i predmet dugotrajnih pregovora Općine Medulin s vlasnikom, obzirom da je trebalo pomiriti interes mještana i obvezu vlasnika resorta da osigura mir i sigurnost svojim gostima.

 

 

Ovim činom svi mještani Banjola, posjetitelji i turisti dobili su još jedan nesmetan pristup plaži, a svakako najvažnije je istaknuti mogućnost pristupa plaži za osobe slabije pokretljivosti kojima je do sada pristup bio onemogućen i otežan. Općina Medulin iznimno je ponosna na ovaj čin, a zahvaljuje se ovim putem svim mještanima na potpori i inicijativi, Mjesnom odboru Banjole, Turističkoj zajednici Općine Medulin, Wilim turistu d.o.o. te svima koji su svojim doprinosom postigli da se ovaj proces ubrza i postigne dogovor na obostrano zadovoljstvo. Općina Medulin će i dalje raditi na omogućavanju nesmetanog pristupa plaži svim mještanima te osmišljavati i provoditi prijeko potrebne projekte šetnica uz plažu i pristupe za osobe slabije pokretljivosti.

 

 

OPĆINA MEDULIN