Nova-arhiva-Općine-Medulin_4Od svih poslovnih procesa, arhiviranje spisa je na žalost, najčešće na posljednjem mjestu po redoslijedu važnosti. No, Općina Medulin svjesna je da je sustav upravljanja aktima, a čiji je sastavni dio i sustav odlaganja i čuvanja akata, preduvjet uspješnog  i ažurnog poslovanja.

 

 

Tako već  godinama sustavno  izlučujemo  arhivsku građu kojoj je istekao rok trajanja, a trajna arhiva odlagala se  u arhivske kutije na nekoliko mjesta u zgradama općinske uprave.

 

 

No, ove  je godine Općina Medulin uložila  120.000,00 kuna  u uređenje prostora i nabavu  četiri  para pokretnih arhivskih regala koji će se koristiti za pohranu trajne arhive.

 

 

Navedenom investicijom omogućeno je objedinjavanje dosadašnje „povijesti“ Općine Medulin na jednom mjestu obzirom da navedeni ormari raspolažu sa kapacitetom od gotovo 220 m dužnih polica.

 

 

Na taj je način sva trajna arhiva   odložena i čuvana  sukladno pozitivnim propisima koji uređuju postupanje s arhivskom građom te će se omogućiti brži i kvalitetniji pronalazak traženih akata kao i njihovo stavljanje u rad.