SAVJET MLADIH OPĆINE MEDULIN

Savjet mladih Općine Medulin konstituiran je u studenom 2010. godine i savjetodavno je tijelo Općine Medulin za područje prepoznavanja potreba i rješavanja problema mladih.

 

Cilj:

Poticanje informiranosti mladih od 15 do 30 godina o mogućnostima obrazovanja, volontiranja, usavršavanja znanja i vještina, važnosti djelovanja u lokalnoj zajednici te očuvanju zdravlja kroz rekreaciju i druge aktivnosti.

 

U okviru svoga djelokruga Savjet mladih

 •  raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga rada Općinskog vijeća koja su od interesa za mlade,
 • u suradnji s predsjednikom Općinskog vijeća predlaže Općinskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značaja za unapređivanje položaja mladih na području općine Medulin, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Medulin te način rješavanja navedenih pitanja,
 • putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Općinskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području općine Medulin,
 • sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,
 • potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnog društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,
 • predlaže i daje na odobravanje Općinskom vijeću program rada Savjeta mladih i financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,
 • po potrebi poziva predstavnike tijela Općine Medulin na sjednice Savjeta mladih,
 • potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade,
 • obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

 

Kontakt-informacije:

Telefon:

099 253 1893, 099 600 1109 Ana Žufić,

098 1355 984 Sandro Radošević

 

E-mail adresa: savjetmladihmedulin@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Savjet-mladih-Općine-Medulin

Popis članica i članova Savjeta mladih Općine Medulin te njihovih zamjenika, saziv 2015. – 2018.

 

Predsjednica SMOM, 2015/18: Ana Žufić

Zamjenik predsjednice SMOM, 2015/18: Sandro Radošević

 

Članovi i njihovi zamjenici:

 1. Ana Žufić, Pomer 29, Pomer / Igor Priček, Indije 4, Banjole
 2. Sandro Radošević, Kazali 38, Medulin / Bojan Vuković, Biškupija 59, Medulin
 3. Tina Krivičić, Pomer 89, Pomer / Matea Jagar, Pomer 163, Pomer
 4. Antonio Kirac, Brajdine 98, Medulin / Žan Mandić, Ribarska 9/A, Medulin
 5. David Baričević, Cota 30, Vinkuran / Annamaria Dobrovac, Ližnjanska cesta 37, Medulin
 6. Ivan Siljan, Indije 3, Banjole / Marino Ivančić, Glavica 2, Banjole
 7. Lea Ivančić, Glavica 2, Banjole / Nina Žgomba, Čimulje 15, Banjole

Logo_Savjet_maldih

programsavjetmladih

POZIVI I OBJAVE

1005, 2017

Prezentiran projekt Centra za mlade Općine Medulin

10.05.2017|

Danas, 10. svibnja 2017. godine su načelnik Općine Medulin Goran Buić i predsjednica Savjeta mladih Općine Medulin Ana Žufić prezentirali projekt uređenja Centra za mlade Općine Medulin.     Načelnik Goran Buić prije samog predstavljanja [...]

1211, 2015

Poziv mladima s područja općine Medulin

12.11.2015|

Općina Medulin i Savjet mladih Općine Medulin pozivaju mlade s područja općine da se prijave na jednodnevnu edukativnu radionicu "POSLOŽI svoju ideju", koja je za polaznike besplatna. U subotu 28. studenog 2015. u Medulinu, u [...]

2904, 2015

Lokalni program djelovanja za mlade

29.04.2015|

Općina Medulin kreće u izradu Lokalnog programa djelovanja za mlade.   Lokalni program djelovanja za mlade (LPDM), biti će strateški dokument u kojem će se definirati na koji će način i kojim konkretnim aktivnostima, s [...]

AKTIVNOSTI I PROGRAM DJELOVANJA SAVJETA MLADIH