ZAŠTITA OKOLIŠA

1707, 2020

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Glavica

17.07.2020|

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17), članka [...]

407, 2019

Reci „NE“ jednokratnoj plastici

04.07.2019|

U skladu s nedavno donesenom Odlukom o prestanku korištenja jednokratne plastike Općina Medulin izradila je edukativne plakate u svrhu edukacije lokalnih poduzetnika, mještana i šire javnosti o važnosti očuvanja okoliša i mjerama za smanjenje korištenja [...]

602, 2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|

Na temelju ĉlanka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i ĉlanka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 8.sjednici [...]

602, 2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ broj 2/2013) Općinsko vijeće Općine Medulin na 8.sjednici [...]

Skip to content