ZAŠTITA OKOLIŠA

602, 2018

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|

Na temelju ĉlanka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13, 73/17) i ĉlanka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/2017), Općinsko Vijeće Općine Medulin na svojoj 8.sjednici [...]

602, 2018

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Medulin

06.02.2018|

Na temelju članka 36. stavak 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13. i 73/17.) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene novine Općine Medulin“ broj 2/2013) Općinsko vijeće Općine Medulin na 8.sjednici [...]