Pročelnik Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje,
Goran Peruško, dipl.oec.
tel.: 052/881-381

e-mail: goran.perusko@medulin.hr

Savjetnica za izgradnju i komunalno održavanje, Gorana Martinović, dipl.ing.građ.
tel.: 052/211-256

e-mail: gorana.martinovic@medulin.hr

Savjetnica za imovinsko pravne poslove, Sanja Knapić, dipl.iur.
tel.: 052/451-371
e-mail: sanja.knapic@medulin.hr

Savjetnica za općinske prihodeMartina Brhan Orihovac, mag.oec.
tel.: 052/210-806
e-mail: martina.brhanorihovac@medulin.hr

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i komunalne djelatnosti, Miroslav Kutlača, dipl.iur.
tel.: 052/451-370
e-mail: miroslav.kutlaca@medulin.hr

Viša stručna savjetnica za izdavanje akata i nadzorDiana Pikelj Milanović, dipl.oec.
tel.: 052/385-658
e-mail: diana.pikeljmilanovic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izdavanje akataKlara Finderle, dipl. ing.
tel.: 052/ 451 – 377
e-mail: klara.finderle@medulin.hr

Referent za izgradnju i održavanje, Ervin Bičić, građ. teh.
tel.: 052/210-822
e-mail: ervin.bicic@medulin.hr

Referentica za izdavanje akata, Andrea Vojniković, geod. teh.
tel.: 052/451-377
e-mail: andrea.vojnikovic@medulin.hr

Referent – Prometno-komunalni redarArmin Grabar
tel.: 052/385-661, 091/255-8240
e-mail: armin.grabar@medulin.hr

Referent – Prometno-komunalni redarSandi Maurić
tel.: 052/385-661, 091/ 255 8264
e-mail: sandi.mauric@medulin.hr

Referent – Komunalni redarDominik Siladić
tel.: 052/385-661
e-mail: dominik.siladic@medulin.hr

Referent – Komunalni redarMario Rosanda – ODSUTAN
tel.: 052/385-661
e-mail: mario.rosanda@medulin.hr

Komunalni izvdinikZvonko Grgić
tel.: 052/385-661
e-mail:

Komunalni izvidnikZdenko Naletilić
tel.: 052/385-661
e-mail:

DomarIvan Siljan
tel.: 052/385-650
e-mail: ivan.siljan@medulin.hr

PROSTORNO PLANIRANJE

KOMUNALNI SUSTAV

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h