Pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje i komunalni sustav, Zdenka Vratović, dipl.iur.
tel.: 052/385-674
e-mail: zdenka.vratovic@medulin.hr

Viši stručni suradnik za imovinsko pravne i komunalne djelatnosti, Miroslav Kutlača, dipl.iur.
tel.: 052/385-673
e-mail: miroslav.kutlaca@medulin.hr

Viša stručna suradnica za komunalne djelatnosti, Diana Pikelj Milanović, dipl. oec.
tel.: 052/385-658
e-mail: diana.pikeljmilanovic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za komunalne djelatnosti i nadzorKatica Cvek, mag. iur
tel.: 052/385-665
e-mail: katica.cvek@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izgradnju i komunalno održavanje, Gorana Martinović, dipl.ing.građ.
tel.: 052/385-671
e-mail: gorana.martinovic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za izgradnju i komunalno održavanje, Klara Finderle, dipl.ing.građ.
tel.: 052/385-668
e-mail: Klara.Finderle@medulin.hr

Viša stručna suradnica za prostorno planiranje, Marija Vareško, dipl. ing. geod.
tel.: 052/385-663
email: marija.varesko@medulin.hr

Referent za komunalni sustav, Neven Cukon, arh. teh.
tel.: 052/385-668
e-mail: neven.cukon@medulin.hr

Referent za komunalni sustav, Ervin Bičić, građ. teh.
tel.: 052/385-671
e-mail: ervin.bicic@medulin.hr

Referentica – Prometni redar, Marina Vitković
tel.: 052/385-667, 091/157-6456
e-mail: marina.vitkovic@medulin.hr

Referent – Komunalni redarArmin Grabar
tel.: 052/385-661, 091/255-8240

Referent – Komunalni redarSandro Radošević
tel.: 052/385-661, 091/2558263

PROSTORNO PLANIRANJE

KOMUNALNI SUSTAV

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h