Privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalnu izgradnju i održavanje,
Suzana Racan Stern, dipl.iur.
tel.: 052/385-654
e-mail: suzana.racanstern@medulin.hr

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI (Odluka)

Savjetnica za izgradnju i komunalno održavanje, Gorana Martinović, dipl.ing.građ.
tel.: 052/385-671
e-mail: gorana.martinovic@medulin.hr

Savjetnica za imovinsko pravne i komunalne djelatnosti, Zdenka Vratović, dipl.iur.
tel.: 052/385-679
e-mail: zdenka.vratovic@medulin.hr

Referent za izgradnju i održavanje, Ervin Bičić, građ. teh.
tel.: 052/385-671
e-mail: ervin.bicic@medulin.hr

Referentica – Prometni redar, Marina Vitković
tel.: 052/385-667, 091/157-6456
e-mail: marina.vitkovic@medulin.hr

Referent – Komunalni redarArmin Grabar
tel.: 052/385-661, 091/255-8240
e-mail: armin.grabar@medulin.hr

Referent – Komunalni redarSandro Radošević
tel.: 052/385-661, 091/2558263
e-mail: sandro.radosevic@medulin.hr

DomarIvan Siljan
tel.: 052/385-655
e-mail: ivan.siljan@medulin.hr

PROSTORNO PLANIRANJE

KOMUNALNI SUSTAV

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h