OPĆINSKI POREZI

Odluka o općinskim porezima

TipDokumentVeličina

pdf
Odluka o lokalnim porezima Općine Medulin523k

Pozivi i objave vezano uz općinske poreze

2003, 2018

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2018. g. za nove obveznike

20.03.2018|

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Medulin da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2018. godini.     Prema članku 49. Zakona o lokalnim porezima i članku 11. Odluke o lokalnim porezima Općine Medulin, propisano je da je obveznik poreza na kuću [...]

1503, 2017

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2017. g. za nove obveznike

15.03.2017|

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Medulin da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2017.godini.   Prema članku 49. Zakona o lokalnim porezima i članku 8. Odluke o općinskim porezima, propisano je da je obveznik poreza na kuću za odmor pravna ili [...]

2302, 2016

Poziv na dostavu podataka za porez na tvrtku ili naziv za 2016. god.

23.02.2016|

Pozivaju se porezni obveznici (trgovačka društva, ustanove, zadruge i ljekarne), sa sjedištem i/ili poslovnom jedinicom na području Općine Medulin, da prijave sve novonastale činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze (porez na tvrtku ili naziv), a naročito osnutak, premještaj i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice ili početak obavljanja gospodarske djelatnosti. Detalje pročitajte klikom [...]

112, 2015

Poziv za dostavu podataka poreza na tvrtku ili naziv za 2016. god. za nove obveznike i / ili novonastale činjenice

01.12.2015|

U skladu sa člankom 58. stavak 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13), pozivaju se porezni obveznici (trgovačka društva, ustanove, zadruge i ljekarne), sa sjedištem i/ili poslovnom jedinicom na području Općine Medulin, da prijave sve novonastale činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze (porez na tvrtku ili naziv), a naročito [...]

112, 2015

Poziv za dostavu podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2016. god. za nove obveznike

01.12.2015|

Pozivaju se svi vlasnici kuća za odmor na području Općine Medulin da dostave prijavu podataka o kući za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2016. godini.   Prema članku 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članku 8. Odluke o općinskim porezima, propisano je da je obveznik poreza [...]

Skip to content