Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Silvija Perica, dipl.oec.
tel.: 052/385-672
e-mail: silvija.perica@medulin.hr

Viša savjetnica za računovodstvo i financije, Mr.sc. Daniela Ban Lenić, dipl. oec. – ODSUTNA
tel.: 052/385-662
e-mail: daniela.banlenic@medulin.hr

Savjetnica za računovodstvo i financije, Vedrana Sontag, dipl. oec.
tel.: 052/385-664
e-mail: vedrana.sontag@medulin.hr

Savjetnica za računovodstvo i financije, Andrea Pavlović, dipl. oec.
tel.: 052/385-669
e-mail: andrea.pavlović@medulin.hr

Savjetnica za naplatu potraživanja, Tatjana Danzante, dipl. oec.
tel.: 052/385-672
e-mail: tatjana.danzante@medulin.hr

Referentica za računovodstvo, Gordana Obradović
tel.: 052/385-669
e-mail: gordana.obradovic@medulin.hr

Referentica za računovodstvo, Ana Vitasović Ptiček
tel.: 052/385-662
e-mail: ana.vitasovic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za općinske poreze, Sandra Volf, dipl.oec.
tel.: 052/385-653
e-mail: sandra.volf@medulin.hr

Viša stručna suradnica za općinske poreze, Edita Mehanić, dipl.oec.
tel.: 052/385-662
e-mail:

Viša referentica za računovodstvo, Karin Savatović, oec.
tel.: 052/385-662
e-mail: karin.savatovic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za računovodstvo, Dunja Boljunčić, dipl. oec.
tel.: 052/385-669
e-mail: dunja.boljuncic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za računovodstvo, Inja Filipin Pantić, mag. oec.
tel.: 052/385-662
e-mail:

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h