Pročelnica, Sanja Folo, mag.iur.
tel: 052/225-330
e-mail: sanja.folo@medulin.hr

Savjetnik za prostorno planiranjeRobert Stemberger, dipl.ing.geod.
tel.: 052/451-376
e-mail: robert.stemberger@medulin.hr

Savjetnica za prostorno uređenje i gradnjuAnan Cetina, dipl.ing. – ODSUTNA
tel.: 052/576-450
e-mail: anan.cetina@medulin.hr

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnjuZlatko Šarić, mag.iur.
tel.: 052/451-373
e-mail: zlatko.saric@medulin.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju, Josipa Radetić,  mag. iur.
tel.: 052/ 451 – 374
e-mail: josipa.radetic@medulin.hr

Viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju, Eda Palunko,  mag. iur.
tel.: 052/ 576-450
e-mail: eda.palunko@medulin.hr

Referent za izdavanje akata, Antonio Radola, brod.teh.
tel.: 052/451-372
e-mail: antonio.radola@medulin.hr

Referentica za izdavanje akata, Teodora Zdeličan, arh.teh.
tel.: 052/211-218
e-mail: teodora.zdelican@medulin.hr

PROSTORNO PLANIRANJE
KOMUNALNI SUSTAV
ZAŠTITA OKOLIŠA

Rad upravnog odjela sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h

Rad pisarnice sa strankama

Zimsko radno vrijeme (01.09.-31.05)
ponedjeljak, srijeda, petak 09:00 – 12:00 h
utorak 15:00 – 17:00 h

.

Ljetno radno vrijeme (01.06.-31.08)
ponedjeljak, srijeda, petak 08:00 – 11:00 h
utorak 14:00 – 16:00 h