Vijeća mjesnih odbora na području Općine Medulin

Mjesni odbor Medulin I


 

Područje Mjesnog odbora Medulin I obuhvaća zapadni dio naselja Medulin (mjesto sa okolicom), a poklapa se sa područjem statističkog kruga SK 0072338, SK 0118761 i SK 0072346 bez PK 2 i PK 6.

Predsjednik Vijeća

 1. Tatjana Mišković Milić

Članovi Vijeća

 1. Robert Pilar
 2. Anton Ciceran
 3. Nenad Vojnić
 4. Gracijano Sironić

Mjesni odbor Medulin II


 

Područje Mjesnog odbora Medulin II obuhvaća istočni dio naselja Medulin (mjesto sa okolicom i otokom Bodulaš), a poklapa se sa područjem statističkog kruga SK 0072354 sa PK 2 i PK 6 iz SK 0072346.

Predsjednik Vijeća

 1. Elvis Počerek

Članovi Vijeća

 1. Frano Glavaš
 2. Sonja Sacco
 3. Renzo Lorenzin
 4. Sandro Radošević

Mjesni odbor Premantura


 

Područje Mjesnog odbora Premantura obuhvaća naselje Premantura (mjesto sa okolicom i otocima Fenoliga, Porer, Fenera, Ceja, Šekovac, Trumbuja, Premanturski školjić), odnosno obuhvaća područje SK 0093904.

Predsjednik Vijeća

 1. Tomislav Novak

Članovi Vijeća

 1. Neven Iveša
 2. David Gerlič
 3. Verica Vidmar
 4. Nina Skoko

Mjesni odbor Banjole


 

Područje Mjesnog odbora Banjole obuhvaća naselje Banjole (mjesto sa okolicom i otocima Frašker i Fraškerić), odnosno obuhvaća područje SK 0002089.

Predsjednik Vijeća

 1. Dražen Mišković

Članovi Vijeća

 1. Andraž Pap
 2. Aljoša Ukotić
 3. Andrej Jovan
 4. Ana Bulić

Mjesni odbor Pomer


 

Područje Mjesnog odbora Pomer obuhvaća naselje Pomer (mjesto sa okolicom i otokom Pomerski školjić), odnosno obuhvaća područja SK 0091871 i SK 0093882.

Predsjednik Vijeća

 1. Valter Terlević

Članovi Vijeća

 1. Sergio Rubba
 2. Claudio Zuccon
 3. Andrea Terlević
 4. Neven Mišta

Mjesni odbor Pješčana uvala


 

Područje Mjesnog odbora Pješčana uvala obuhvaća naselje Pješčana uvala (mjesto sa okolicom), a poklapa se sa područjem SK 0147800.

Predsjednik Vijeća

 1. Dragan Modrušan

Članovi Vijeća

 1. Miro Božac
 2. Aldo Sandri
 3. Dario Verbanac
 4. Rajna Mišan

Mjesni odbor Vinkuran


 

Područje Mjesnog odbora Vinkuran obuhvaća naselja Vintijan, Vinkuran i Valbonaša (mjesta sa okolicom), odnosno obuhvaća područje SK 0147770, SK 0147796, SK 0096032, SK 0147780 i SK 0147753.

Adresa: Debeli vrv 45, Vinkuran

Predsjednik Vijeća

 1. Mirna Mihovilović

Članovi Vijeća

 1. Boris Košara
 2. Eduard Klimić
 3. Edvard Vanjak
 4. Edvino Štifanić
KONTAKTI MJESNIH ODBORA
IZBORI ZA VIJEĆA MJESNIH ODBORA 2014