UPRAVNI ODJELI

Načelnik Ivan Kirac,

 akti načelnika,

izvješća o radu načelnika,

prijem stranaka kod načelnika 

Popis službenika Odjela,

kontakt podaci službenika,

radno vrijeme odjela

Komunalni sustav,

popis službenika s kontakt podacima,

radno vrijeme odjela

O proračunu, finacijska izvješća,

o općinskim porezima,

popis službenika s kontakt podacima,

radno vrijeme odjela

Prostorno planiranje,

Popis službenika Odjela,

kontakt podaci službenika,

radno vrijeme odjela

Poslovnik Vijeća,

pozivi i zapisnici sjednica Vijeća,

Popis članova vijeća, sastav radnih tijela,

Službene novine

O Savjetu mladih Općine Medulin,

članovi savjeta, aktivnosti,

program djelovanja,

pozivi i objave

Sastav vijeća mjesnih odbora:

Medulin I, Medulin II, Premantura, Banjole,

Pomer, Pješčana uvala i Vinkuran.

Zapisnici sa koordinacija MO

PODUZEĆA USTANOVE I UDRUGE

Albanež – odvodnja i pročišćavanje voda, Med eko servis – kumunalne djelatnosti, Buža – koncesije i upravlja lukama

Javna ustanova Kamenjak,
upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Općine

Sportske udruge

Udruge građana

Dječji vrtići Ciciban, Sunčica i Medulin, Osnovna škola „Dr. Mate Demarina“, Područna škola Banjole

Statut općine medulin

Pravo na pristup informacijama, službenik za informiranje, način ostvarivanje prava, izvješća

Službene novine Općine Medulin