Kamik-otvorenje_2Danas, 15. lipnja 2020. godine na Kamiku u Banjolama održano je svečano otvorenje Reciklažnog dvorišta, projekta vrijednog 3.937 905,00 kuna. Svečanom otvorenju prisustvovali su načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić, voditeljica samostalne službe – posredničko tijelo Maja Rajčić, voditeljica službe za odnose s javnošću Lidija Tošić, načelnik Općine Medulin Goran Buić, zamjenik načelnika Damir Demarin, direktor Med eko servisa d.o.o. Edo Krajcar, direktor Turističke zajednice Općine Medulin Enco Crnobori, vijećnici Općinskog vijeća Općine Medulin, direktori i ravnatelji općinskih trgovačkih društva i javnih ustanova, direktori komunalnih poduzeća Istarske županije, Mjesni odbor Banjole, Zelena Istra te stručne službe Općine Medulin i Med eko servisa d.o.o.

 

 

 

Direktor Med eko servisa d.o.o. Edo Krajcar zahvalio se svim prisutnima na odazivu te istaknuo kako je projekt „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ trajao od 17. kolovoza 2018. do 2. siječnja 2020. godine, a sufinancirala ga je Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, Prioritetna os 6 – zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i  – Ulaganje u sektor otpad, kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve – te specifični cilj: smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalište. U nastavku je predstavio sve rezultate i svrhu projekta te na samom  kraju istaknuo kako je zahvalan svima na realizaciji ovog projekta te se nada uspješnoj daljnjoj suradnji. 

 

 

 

Enco Crnobori direktor Turističke zajednice Općine Medulin, danas je otvorenju prisustvovao u dvostrukoj ulozi: kao direktor TZ-a najturističkije općine, ali i kao bivši direktor  komunalnog društva, te kao jedan od najzaslužnijih za realizaciju  izgradnje reciklažnog dvorišta, koji je ustrajno sudjelovao u svim fazama  provedbe projekta, od izmjene prostorno planske dokumentacije, do izgradnje reciklažnog dvorišta i svih izazova u provedbi. Crnobori je istaknuo kako se na realizaciji ovoga projekta radi još od 2016. godine kada je Državni ured za upravljanje državnom imovinom temeljem Ugovora donirao Općini Medulin dvije čestice za izgradnju reciklažnog dvorišta te izgradnju pristupne prometnice. Sam projekt prijavljen je 16.04.2018. godine predajom projektnog prijedloga „Građenje reciklažnog dvorišta Kamik“ Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Ovom prilikom Enco Crnobori zahvalio se svima koji su sudjelovali u provedbi ovoga projekta: direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Siniši Kukiću, načelnici Sektora za zaštitu okoliša Aleksandri Čilić, voditeljici samostalne službe Maji Rajčić, voditeljici službe za odnose s javnošću Lidiji Tošić, načelniku Općine Medulin Goranu Buiću, zamjeniku načelnika Damiru Demarinu, predsjedniku vijeća Općine Medulin Marku Zlatiću te svim općinskim vijećnicima, djelatnicima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti: Damiru Latkoviću kao voditelju projekta, Stanislavu Mesariću zaduženom za financijsku verifikaciju, Marku Bagariću za kontrolu nabave, Nataši Dankić Slijepčević voditeljici Odjela za tehničku verifikaciju zaštite okoliša i prirode, direktoru Med eko servisa d.o.o. Edu Krajcaru i djelatnicima na čelu s Davorom Drandićem i Klaudiom Križancem, izvođaču radova Zanitelu d.o.o.,  građevinskom i elektro nadzoru nad izgradnjom – Master consultingu d.o.o., Obrtu Eko Adria u suradnji sa Zelenom Istrom za edukaciju građana i radionice, Medulinskoj rivijeri d.o.o. za promidžbu i vidljivost, Emdi d.o.o., za upravljanje projektom i administraciju te svim Općinskim službama, odjelu za EU projekte te bivšoj pročelnici Barbari Floričić, sadašnjoj pročelnici Suzani Racan Stern te Jasmini Ritoša Benazić.

 

 

 

Načelnik Općine Medulin Goran Buić pozdravio je sve prisutne uzvanike te uputio zahvale svima koji su sudjelovali u provedbi ovoga iznimno vrijednog projekta za Općinu Medulin, ali i južnu Istru. Istaknuo je kako je sa tadašnjim članom uprave Encom Crnoborijem nebrojeno puta bio na sastanku sa načelnicom Sektora za zaštitu okoliša Aleksandrom Čilić na kojima su razrađivali razne strategije za poboljšanje gospodarenja otpadom generalno u Općini Medulin, a rezultat je upravo i ovo reciklažno dvorište. Izrazito je ponosan što je ukupna vrijednost sa zemljištem i ovim projektom gotovo milijun eura, dok su Općina Medulin i njezini mještani uložili samo 350.000,00 kuna. Istaknuo je kako važnost ovoga projekta nije samo u opremi i građevinskim radovima već i u znanju i prenašanju vrijednosti na naše najmlađe i naše mještane kroz razne radionice u provedbi Upravnog odjela za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo te Obrta Eko – Adria u suradnji s udrugom Zelena Istra, a Općina svim dosadašnjim radom dokazuje da je jedna izrazito respektabilna Općina koja ima sve elemente grada pa možda i ovo reciklažno dvorište doprinese da jednoga dana dobije i takav status.

 

 

„Krajnji rezultat ovoga projekta zasigurno će biti manja količina odloženog otpada na Županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koji je nažalost u posljednje dvije godine uzrokovao mnogo problema u našoj Općini, ali upravo zahvaljujući ovakvim projektima mi se aktivno uključujemo u rješavanje tog problema i zbog smanjene količine otpada koji će se odlagati na ŽCGO Kaštijun posredno će i zaštita okoliša, ali i kvaliteta života u Općini Medulin biti na jednoj puno višoj razini“- naglasio je načelnik Buić.

 

 

 

Načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić pozdravila je sve prisutne u ime Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te istaknula kako je Fond doista sudjelovao u provedbi ovoga projekta od samog početka kako je istaknuo i načelnik Buić. Naglasila je kako je Općina Medulin bila jedna od onih koja je doista povukla sva sredstva Fonda koja su bila na raspolaganju putem javih poziva i natječaja. Istaknula je kako se u ovom projektu radi o zaista velikom iznosu sufinanciranja, ali kako je Općina Medulin putem drugog natječaja nabavila i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada što pokazuje da se intenzivno radi na uspostavi cjelovitog sustava za gospodarenje otpadom. Na samom kraju načelnica Čilić najavila je javne pozive i natječaje Fonda koji uskoro izlaze, a prvi natječaj izlazi već 25. lipnja 2020. godine, a odnosi se na natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća, zatim slijede pozivi za obnovljive izvore energije u kućanstvima i javnim ustanovama, pozivi za energetski učinkovita vozila za fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave, poziv za Pametne gradove te poziv za nadogradnju ili kupovinu vozila uz korištenje alternativnih goriva.

 

 

Otvorenje reciklažnog dvorišta okončano je svečanim rezanjem vrpce koju su prerezali načelnica Sektora za zaštitu okoliša Aleksandra Čilić i načelnik Općine Medulin Goran Buić.

 

 

O PROJEKTU

 

Ukupna vrijednost projekta je 3.937.905,37 kn. Dodijeljena bespovratna sredstva iznose 3.295.667,00 kn, a navedeni iznos predstavlja 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta.

Uz navedeno sufinanciranje, Općina Medulin je sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopila u listopadu 2019. godine Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata, kojim se sufinancira dio koji obuhvaća troškove koje je Općina Medulin bila dužna osigurati iz vlastitih izvora u provedbi Projekta. Na taj se način dodjeljuju Općini Medulin bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 290.794,19 kn.

 

Svrha projekta je bila doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

 

U sklopu projekta, osim građevinskih radova, odnosno izgrađenog reciklažnog dvorišta Kamik, odrađeno je niz edukacija građana i radionica te aktivnosti koje se odnose na promidžbu i vidljivost projekta. Rezultati projekta obuhvaćaju i tiskani promotivni materijal, edukativnog karaktera. Provedbom svih aktivnosti u sklopu projekta izgrađeno je reciklažno dvorište, a stanovništvo je educirano na temu gospodarenja otpadom, što će pridonijeti većem postotku selektivnog prikupljana otpada te jednostavnijoj selekciji otpada.

 

 

 

OPĆINA MEDULIN

Foto/ Mario Rosanda, Medulinska rivijera d.o.o.