Novi-Kaštijun-pogled-s-Monte-Kopa

 

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije u fazi je provedbe Studije-Programa praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun financirana od strane Istarske županije.

 

Studija obuhvaća ekološki monitoring (praćenje kvalitete zraka, tla i podzemnih voda, te olfaktometrijska mjerenja-mjerenja mirisa) i biološki monitoring (znanstvena tehnika za procjenu ljudske izloženosti prirodnim i sintetičkim tvarima u životnoj sredini). Biološki monitoring zasniva se na analizi ljudskih tekućina (krvi i urina), te spirometrijskim mjerenjima dinamičkih i statističkih plućnih funkcija.

 

Za potrebe studije potrebno je 50 ispitanika s područja utjecaja ŽCGO Kaštijun (do nedavno i starog odlagališta otpada). Pod područjem utjecaja ubrajamo naselja Općine Medulin (Medulin, Pomer, Banjole, Vinkuran, Vintijan, Valbonaša), te područje Valdebeka i Busolera.

 

Obavezni kriteriji, koje će svaki ispitanik morati zadovoljiti da bi postao dobrovoljan član ispitne skupine su slijedeći:

       punoljetan (18-65 godina)

       poslovno sposoban

       živi (prebivalište) na području istraživanja duže od 5 godina

       nema menstrualni ciklus (ispitanici ženskoga spola) u vrijeme uzimanja uzoraka

       nema zdravstvenih problema sa jetrom

       nema nikakvih zdravstvenih problema (zubobolja, glavobolja, bolovi u tijelu, vrtoglavice, nesanice, mučnine, proljevi) zadnjih mjesec dana – ukoliko je kandidat imao, prije što ga osključimo iz ispitivanja, može se izvršiti

     razgovor da se utvrdi stvarno stanje

       ne upotrebljava nikakve lijekove zadnjih mjesec dana – ukoliko da, prijaviti, te će se procijeniti da li usprkos lijeku ispitanik može sudjelovati

       nepušač

       ne boluje od bronhalne astme, kronične opstruktivne bolesti pluća, akutne respiratorne infekcije

       nije djelatnik u djelatnostima koje uključuju dulju ekspoziciju bojama i lakovima ili drugim toksičnim kemijskim sredstvima, a koja može korespondirati sa ekspozicijama iz ŽCGO Kaštijun

       unutar 24 sata prije uzimanja uzoraka nije bio izložen bojama i lakovima za drvo ili metal.

Prikupljanje i obrada ispitanika je u tijeku putem obavijesti na internetskoj stranici Zavoda i planira se odraditi u mjesecu studenom 2021. godine.

 

U privitku se nalazi pisana obavijest za ispitanika zajedno sa suglasnošću za pristupanje ispitivanju.