logo

 

 

 

_67761CBAFFF6654200000000C050DD3F_U ponedjeljak 03. i u utorak 04. lipnja, održana  je predstava „Recikloman spašava budućnost“  za vrtićku djecu i djecu prvih i drugih razreda osnovnih škola sa područja općine Medulin i grada Vodnjana – Dignano. Predstavu je izvela umjetnička udruga „Teatar naranča“.

 

 

U prostoru Osnovne škole dr. Mate Demarina Medulin su 03. lipnja održane dvije izvedbe, prva za vrtićku djecu, a druga za djecu prvih i drugih razreda osnovne škole.

 

 

U Osnovnoj školi Vodnjan – Scuola elementare Dignano je 04. lipnja izvedena predstava za vrtićku djecu, dok je nakon nje izvedena predstava za učenike koji pohađaju prve i druge razrede.

 

 

Predstava je održana u sklopu edukativnih aktivnosti projekta o održivom gospodarenju otpadom, pod nazivom  “Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno” koji Općina Medulin kao nositelj projekta provodi s Gradom Vodnjanom – Dignano, u suradnji sa komunalnim poduzećima Med eko servis d.o.o. i Contrada d.o.o.

 

 

Predstava je edukativnog karaktera, a njen cilj je na jednostavan, šaljiv i djeci zanimljiv način objasniti važnost odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te pravilnog odvajanja otpada i kućnog kompostiranja.

 

 

Na veseloj predstavi su simpatični štreber Bero i njegova najbolja prijateljica, reperica Gea uz pomoć Reciklomana, naučili djecu da se u žuti spremnik odlaže plastika, u zeleni staklo, a u plavi papir i karton, te što se odlaže u komposter. Djeca su naučila i da se selektivnim odvajanjem otpada znatno smanjuje količina miješanog komunalnog otpada.

 

 

U listopadu ili studenome će se u sklopu provedbe projekta „Saberi se – poberi sve, odvoji opasno – pospremi korisno“ održati još po dvije izvedbe predstave u Medulinu i Vodnjanu, za vrtićance i školarce.

 

 

Organizacija predstave je sufinancirana u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

 

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.243,51 kn, a bespovratna sredstva Kohezijskog fonda iznose 495.756,93 kn.

 

 

OPĆINA MEDULIN