Općina Medulin objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Medulin

 

Savjetovanje traje od dana 6. prosinca 2021. godine do dana 20. prosinca 2021. godine

 

Pozivaju se predstavnici zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. prosinca 2021. godine dostave svoje prijedloge, komentare i primjedbe na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Medulin putem e-maila na adresu: sanja.knapic@medulin.hr

 

Prijedlozi, komentari i primjedbe moraju sadržavati adresu podnositelja i biti čitko napisani, uz jasno navođenje dijela nacrta prijedloga Odluke na kojeg se odnose, te biti dostavljeni u gore navedenom roku.

 

Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području Općine Medulin s obrazloženjem koji se nalazi u nastavku ovog poziva predstavlja radni materijal pa je kao takav podložan ispravcima, izmjenama i dopunama te se ne može smatrati konačnim, u cijelosti dovršenim prijedlogom Odluke.

 

 OPĆINA MEDULIN

 

 

Prilozi: