Obavještavamo Vas da će se od 10. lipnja do 12. lipnja 2019. godine radi začepljenja oborinske kanalizacije u naselju Medulin-Brajdine vršiti hitna sanacija šahta i cjevovoda na prometnici k.č. 928/7

 

Hvala na razumijevanju.

 

Albanež d.o.o.