LOGO VIZULA

 

 

IMG_4097Partneri na projektu redovito održavaju koordinacijske sastanke u svrhu međusobnih konzultacija o provedenim i nadolazećim aktivnostima na projektu Arheološki park Vižula. U protekla dva mjeseca tako su održali 3 koordinacijska sastanka na kojima su bili prisutni predstavnici Općine Medulin, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Javne ustanove Kamenjak i Turističke zajednice Općine Medulin. Predstavnici Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ koordinacijskim sastancima će se pridružiti početkom njihovih aktivnosti na projektu, odnosno u narednim mjesecima.

 

 

Partneri te Općina Medulin kao nositelj projekta zadovoljni su suradnjom i do sada ostvarenim aktivnostima koje su provedene u planiranom roku.

 

 

Ukupna vrijednost projekta je 19.645.579,23  kune, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija” 2014. – 2020. odobreno sufinanciranje u iznosu od 16.040.624,19 kuna.

 

 

Općina Medulin nositelj je i prijavitelj ovoga projekta, dok su partneri na projektu Turistička zajednica Općine Medulin, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Hrvatski restauratorski zavod te Javna ustanova Kamenjak.

 

 

OPĆINA MEDULIN