Prijavljene zbirke u Središnji registar Agencije za zaštitu osobnih podataka su:

  • Osobni očevidnici službenika i namještenika
  • Zbirka osobnih podataka za obračun plaća
  • Zbirka osobnih podataka za porez na kuće za odmor
  • Zbirka osobnih podataka za komunalni doprinos