skolaJučer, 11. veljače 2019. godine na internet portalu Glasa Istre objavljen je članak pod naslovom „Dograđuju se osnovne škole u Medulinu i Kanfanaru, učenici će dobiti nove praktikume, biblioteke te sportske dvorane“ te podnaslovom „Istarska županija ove godine ulaže znatna sredstva u školsku infrastrukturu“.

 

 

 

S ciljem točne informiranosti građana i iznošenja jasnih informacija Općina Medulin dužna je reagirati na članak te ispraviti pogrešno interpretiranje kojim se dolazi do zaključka da Istarska županija investira u nadogradnju OŠ dr. Mate Demarina i izgradnju školske sportske dvorane, no investiciju vrijednu 39.978.413,20 kn s PDV-om financira isključivo Općina Medulin, dok je Istarska županija financirala izradu projektne dokumentacije u iznosu od oko 300.000,00 kuna.

 

 

OPĆINA MEDULIN