Vodovod Pula obaviještava da se nastavljaju radovi na izgradnji vodovodne mreže u naselju Medulin, Mukalba te da će predmetni radvi započeti nakon 15. rujna 2020. godine.